1. Tải Nhạc Hay
  2. Bài hát Nhạc Trẻ
  3. Phải Chia Tay Thôi (Lofi Version) - Freak D, Orinn

Nếu bài hát không tự động phát. Vui lòng bấm để nghe nhạc. Xin cảm ơn!

Phải Chia Tay Thôi (Lofi Version) - Freak D, Orinn

5,152

Lời bài hát Phải Chia Tay Thôi (Lofi Version)

Ca sĩ: Freak D, Orinn

êu nhau nhiều như thế
Mà đến lúc phải rơi lệ
Xem nhau là dĩ vãng
Cũng là lúc ta lìa tan
Hôm qua còn say đắm
Mà hôm nay khóc âm thầm
Vượt qua ngàn sóng gió
Mà ta không trân trọng điều đó
Giờ thì em ơi
Ta đã mất nhau rồi
Giờ thì em ơi
Hai ta phải chia đôi
Mỗi người một nơi
Chia cách hai phương trời
Tìm hạnh phúc mới
Cũng tại hai ta
Cố chấp nên như vậy
Duyên mình đã hết
Chắc kết thúc ở đây
Không còn cảm giác
Ở bên nhau nữa rồi
Phải chia tay thôi
Yêu nhau nhiều như thế
Mà đến lúc phải rơi lệ
Xem nhau là dĩ vãng
Cũng là lúc ta lìa tan
Hôm qua còn say đắm
Mà hôm nay khóc âm thầm
Vượt qua nhiều sóng gió
Mà ta không trân trọng điều đó
Giờ thì em ơi
Hai ta mất nhau rồi
Giờ thì em ơi
Hai ta phải chia đôi
Mỗi người một nơi
Chia cách hai phương trời
Tìm hạnh phúc mới
Cũng tại hai ta
Cố chấp nên như vậy
Duyên mình đã hết
Chắc kết thúc ở đây
Không còn cảm giác
Ở bên nhau nữa rồi
Phải chia tay thôi
Giờ thì em ơi
Ta đã mất nhau rồi
Giờ thì em ơi
Hai ta phải chia đôi
Mỗi người một nơi
Chia cách hai phương trời
Tìm duyên mới
Cũng tại hai ta
Cố chấp nên như vậy
Duyên mình đã hết
Chắc kết thúc ở đây
Không còn cảm giác
Ở bên nhau nữa rồi
Phải chia tay thôi
Không còn cảm giác
Ở bên nhau nữa rồi
Phải chia tay thôi
Xem toàn bộ