1. Tải Nhạc Hay
  2. Bài hát Trữ Tình
  3. Xin Thời Gian Qua Mau (Liveshow Thương Quá Việt Nam) - Khưu Huy Vũ, Ân Thiên Vỹ

Nếu bài hát không tự động phát. Vui lòng bấm để nghe nhạc. Xin cảm ơn!

Xin Thời Gian Qua Mau (Liveshow Thương Quá Việt Nam) - Khưu Huy Vũ, Ân Thiên Vỹ

6,464