1. Tải Nhạc Hay
  2. Bài hát Nhạc Trẻ
  3. Ngẫu Hứng Bắc Kim Thang - Dật Hanh

Nếu bài hát không tự động phát. Vui lòng bấm để nghe nhạc. Xin cảm ơn!

Ngẫu Hứng Bắc Kim Thang - Dật Hanh

8,279

Lời bài hát Ngẫu Hứng Bắc Kim Thang

Ca sĩ: Dật Hanh

Bắc kim thang cà lang bí rợ
Cột qua kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà té
Chú bán ếch ở lại làm chi

Bắc kim thang cà lang bí rợ
Cột qua kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà té
Chú bán ếch ở lại làm chi

Con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te
Con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te
Xem toàn bộ