1. Tải Nhạc Hay
  2. Bài hát Trữ Tình
  3. Lk Mấy Nhịp Cầu Tre (Liveshow Thương Quá Việt Nam 4) - Lưu Quang Bình, Lâm Ngọc Hoa, Đình Khoa, Như Hải Yến, Hồng Phượng

Nếu bài hát không tự động phát. Vui lòng bấm để nghe nhạc. Xin cảm ơn!

Lk Mấy Nhịp Cầu Tre (Liveshow Thương Quá Việt Nam 4) - Lưu Quang Bình, Lâm Ngọc Hoa, Đình Khoa, Như Hải Yến, Hồng Phượng

7,148