1. Tải Nhạc Hay
  2. Bài hát Nhạc Trẻ
  3. Lẳng Lặng Mà Nghe Nó Chúc Nhau - Dật Hanh

Nếu bài hát không tự động phát. Vui lòng bấm để nghe nhạc. Xin cảm ơn!

Lẳng Lặng Mà Nghe Nó Chúc Nhau - Dật Hanh

7,157

Lời bài hát Lẳng Lặng Mà Nghe Nó Chúc Nhau

Ca sĩ: Dật Hanh

Ơ kìa năm mới
Ta chúc nhau đôi lời
Chúc *** ba điều chỉ là lời nói trên đầu môi
Nghe mà ngứa tai
Những lời thật quái thai
Chẳng thà đừng nói còn hơn buông những tiếng thảo mai

Kìa chúng nó chúc nhau sống lâu đầu bạc râu dài
Thôi ông mày đi buôn cối
Về già chúng mày tha hồ giã trầu
Rồi chúng nó chúc thi nhau phát tướng phát tài
Để ông mày chơi đánh bài
Ăn gian chẳng thằng nào hay

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau
Bắt chước ai, ta chúc mấy lời
Chúc cho mọi nơi
Ai ai cũng sống cho ra cái nết người

Ơ kìa năm mới
Ta chúc nhau đôi lời
Chúc *** ba điều chỉ là lời nói trên đầu môi
Nghe mà ngứa tai
Những lời thật quái thai
Chẳng thà đừng nói còn hơn buông những tiếng thảo mai

Kìa chúng nó chúc nhau chức cao tiền mua mấy hồi
Ông buôn lọng bên gốc chuối
Vừa ngồi bán vừa rung đùi cũng lời
Rồi chúng nó chúc thi nhau cháu đống con đàn
Để ông mày buôn đất nền
Lên non dựng nhà bao căn

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau
Bắt chước ai, ta chúc mấy lời
Chúc cho mọi nơi
Ai ai cũng sống cho ra cái nết người.
Xem toàn bộ