1. Tải Nhạc Hay
  2. Bài hát Nhạc Trẻ
  3. Khói Sương Mong Manh - Lê Vũ Phương, Trương Diễm

Nếu bài hát không tự động phát. Vui lòng bấm để nghe nhạc. Xin cảm ơn!

Khói Sương Mong Manh - Lê Vũ Phương, Trương Diễm

6,498